Trang chủ > DẠY NGHỀ SỬA CHỮA MÁY MAY CÔNG NGHỆP TẠI HÀ NỘI

DẠY NGHỀ SỬA CHỮA MÁY MAY CÔNG NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

Nghề sửa chữa máy may Công nghiệp: Dễ học, dễ xin việc!
Với sự lớn mạnh của ngành dệt may tại Việt Nam, hàng loạt công ty may tại những khu công nghiệp lớn và các tỉnh lẻ ra đời làm cho Nghề sửa chữa máy may đang trở thành nghề có nhu cầu nhân lực cực kỳ lớn … Đây chính là lựa chọn đúng đắn và là cơ hội việc làm rất lớn cho các học viên có ý định học nghề sửa chữa máy may.

1. PHẦN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CƠ BẢN.
- Học viên được học về dòng điện, điện áp, công suất: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa vật lý, ký hiệu, đơn vị đo. Nắm rõ cách đo bằng đồng hồ vạn năng.
- Điện tử cơ bản: Nắm rõ và phân biệt các linh kiện điện tử: Điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, điốt, bóng bán dẫn… Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng kiểm tra Mạch điện cơ bản, Mạch khuếch đại, Mạch dao động… Cách hàn hút  IC…
- Quy tắc An toàn điện.

2. LÝ THUYẾT SỮA CHỮA  MÁY MAY. 
- Học sinh được học may các đường may cơ bản như may thẳng, may mí, may viền, may chắp... 
- Biết được trong quá trình làm việc tại sao các đường may bị lỗi.
- Năm được nguyên lý cơ bản các loại máy, các đường may, mũi máy….v.v
- Học viên được học sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy may dùng trong dân dụng và công nghiệp.
3. THỰC HÀNH SỬA CHỮA MÁY MAY.
Học viên được học lý thuyết song song với thực hành sửa chữa các loại máy may máy may:
- Máy may 1 kim công nghiệp Juki
- Máy may điện tử Xioba giao cắt vòng
- Máy may điện tử Juki giao cắt ngang
- Máy may 2 kim song song cố định
- Máy may 2 kim tách góc
- Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ
- Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ
- Máy kan sai trần đè
- Máy đính cúc Juki
- Máy di bọ Juki
- Máy thùa đầu bằng…V.V
Được thực hành sửa chữa thực tế các Pan bệnh cụ thể trên các dòng máy đang chạy từ cũ đến mới nhất hiện tại. Đảm bảo học viên ra trường đáp ứng kịp với các dòng máy mới nhất, hiện đại nhất đã áp dụng trong các xí nghiệp, nhà máy hiện nay./.
Nghề sửa chữa máy may Công nghiệp: Dễ học, dễ xin việc!
Với sự lớn mạnh của ngành dệt may tại Việt Nam, hàng loạt công ty may tại những khu công nghiệp lớn và các tỉnh lẻ ra đời làm cho Nghề sửa chữa máy may đang trở thành nghề có nhu cầu nhân lực cực kỳ lớn … Đây chính là lựa chọn đúng đắn và là cơ hội việc làm rất lớn cho các học viên có ý định học nghề sửa chữa máy may.

1. PHẦN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CƠ BẢN.
- Học viên được học về dòng điện, điện áp, công suất: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa vật lý, ký hiệu, đơn vị đo. Nắm rõ cách đo bằng đồng hồ vạn năng.
- Điện tử cơ bản: Nắm rõ và phân biệt các linh kiện điện tử: Điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, điốt, bóng bán dẫn… Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng kiểm tra Mạch điện cơ bản, Mạch khuếch đại, Mạch dao động… Cách hàn hút  IC…
- Quy tắc An toàn điện.

2. LÝ THUYẾT SỮA CHỮA  MÁY MAY. 
- Học sinh được học may các đường may cơ bản như may thẳng, may mí, may viền, may chắp... 
- Biết được trong quá trình làm việc tại sao các đường may bị lỗi.
- Năm được nguyên lý cơ bản các loại máy, các đường may, mũi máy….v.v
- Học viên được học sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy may dùng trong dân dụng và công nghiệp.
3. THỰC HÀNH SỬA CHỮA MÁY MAY.
Học viên được học lý thuyết song song với thực hành sửa chữa các loại máy may máy may:
- Máy may 1 kim công nghiệp Juki
- Máy may điện tử Xioba giao cắt vòng
- Máy may điện tử Juki giao cắt ngang
- Máy may 2 kim song song cố định
- Máy may 2 kim tách góc
- Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ
- Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ
- Máy kan sai trần đè
- Máy đính cúc Juki
- Máy di bọ Juki
- Máy thùa đầu bằng…V.V
Được thực hành sửa chữa thực tế các Pan bệnh cụ thể trên các dòng máy đang chạy từ cũ đến mới nhất hiện tại. Đảm bảo học viên ra trường đáp ứng kịp với các dòng máy mới nhất, hiện đại nhất đã áp dụng trong các xí nghiệp, nhà máy hiện nay./.
Nghề sửa chữa máy may Công nghiệp: Dễ học, dễ xin việc!
Với sự lớn mạnh của ngành dệt may tại Việt Nam, hàng loạt công ty may tại những khu công nghiệp lớn và các tỉnh lẻ ra đời làm cho Nghề sửa chữa máy may đang trở thành nghề có nhu cầu nhân lực cực kỳ lớn … Đây chính là lựa chọn đúng đắn và là cơ hội việc làm rất lớn cho các học viên có ý định học nghề sửa chữa máy may.
Máy may:
Nghề sửa chữa máy may Công nghiệp: Dễ học, dễ xin việc!
Máy may:
Nghề sửa chữa máy may Công nghiệp: Dễ học, dễ xin việc!
Máy may:
Nghề sửa chữa máy may Công nghiệp: Dễ học, dễ xin việc!
1. PHẦN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CƠ BẢN.
- Học viên được học về dòng điện, điện áp, công suất: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa vật lý, ký hiệu, đơn vị đo. Nắm rõ cách đo bằng đồng hồ vạn năng.
- Điện tử cơ bản: Nắm rõ và phân biệt các linh kiện điện tử: Điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, điốt, bóng bán dẫn… Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng kiểm tra Mạch điện cơ bản, Mạch khuếch đại, Mạch dao động… Cách hàn hút  IC…
- Quy tắc An toàn điện.
1. PHẦN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CƠ BẢN.
- Học viên được học về dòng điện, điện áp, công suất: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa vật lý, ký hiệu, đơn vị đo. Nắm rõ cách đo bằng đồng hồ vạn năng.
- Điện tử cơ bản: Nắm rõ và phân biệt các linh kiện điện tử: Điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, điốt, bóng bán dẫn… Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng kiểm tra Mạch điện cơ bản, Mạch khuếch đại, Mạch dao động… Cách hàn hút  IC…
- Quy tắc An toàn điện.
1. PHẦN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CƠ BẢN.
- Học viên được học về dòng điện, điện áp, công suất: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa vật lý, ký hiệu, đơn vị đo. Nắm rõ cách đo bằng đồng hồ vạn năng.
- Điện tử cơ bản: Nắm rõ và phân biệt các linh kiện điện tử: Điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, điốt, bóng bán dẫn… Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng kiểm tra Mạch điện cơ bản, Mạch khuếch đại, Mạch dao động… Cách hàn hút  IC…
- Quy tắc An toàn điện.
1. PHẦN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CƠ BẢN.
- Học viên được học về dòng điện, điện áp, công suất: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa vật lý, ký hiệu, đơn vị đo. Nắm rõ cách đo bằng đồng hồ vạn năng.
- Điện tử cơ bản: Nắm rõ và phân biệt các linh kiện điện tử: Điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, điốt, bóng bán dẫn… Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng kiểm tra Mạch điện cơ bản, Mạch khuếch đại, Mạch dao động… Cách hàn hút  IC…
- Quy tắc An toàn điện.
1. PHẦN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CƠ BẢN.
- Học viên được học về dòng điện, điện áp, công suất: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa vật lý, ký hiệu, đơn vị đo. Nắm rõ cách đo bằng đồng hồ vạn năng.
- Điện tử cơ bản: Nắm rõ và phân biệt các linh kiện điện tử: Điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, điốt, bóng bán dẫn… Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng kiểm tra Mạch điện cơ bản, Mạch khuếch đại, Mạch dao động… Cách hàn hút  IC…
- Quy tắc An toàn điện.
1. PHẦN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CƠ BẢN.
- Học viên được học về dòng điện, điện áp, công suất: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa vật lý, ký hiệu, đơn vị đo. Nắm rõ cách đo bằng đồng hồ vạn năng.
- Điện tử cơ bản: Nắm rõ và phân biệt các linh kiện điện tử: Điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, điốt, bóng bán dẫn… Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng kiểm tra Mạch điện cơ bản, Mạch khuếch đại, Mạch dao động… Cách hàn hút  IC…
- Quy tắc An toàn điện.
Nghề sửa chữa máy may Công nghiệp: Dễ học, dễ xin việc !
Với sự lớn mạnh của ngành dệt may tại Việt Nam, hàng loạt công ty may tại những khu công nghiệp lớn và các tỉnh lẻ ra đời làm cho Nghề sửa chữa máy may đang trở thành nghề có nhu cầu nhân lực cực kỳ lớn … Đây chính là lựa chọn đúng đắn và là cơ hội việc làm rất lớn cho các học viên có ý định học nghề sửa chữa máy may.

1. PHẦN ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CƠ BẢN.
- Học viên được học về dòng điện, điện áp, công suất: Hiểu được khái niệm, ý nghĩa vật lý, ký hiệu, đơn vị đo. Nắm rõ cách đo bằng đồng hồ vạn năng.
- Điện tử cơ bản: Nắm rõ và phân biệt các linh kiện điện tử: Điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, điốt, bóng bán dẫn… Biết cách sử dụng đồng hồ vạn năng kiểm tra Mạch điện cơ bản, Mạch khuếch đại, Mạch dao động… Cách hàn hút  IC…
- Quy tắc An toàn điện.


2. LÝ THUYẾT SỮA CHỮA  MÁY MAY. 
- Học sinh được học may các đường may cơ bản như may thẳng, may mí, may viền, may chắp... 
- Biết được trong quá trình làm việc tại sao các đường may bị lỗi.
- Năm được nguyên lý cơ bản các loại máy, các đường may, mũi máy….v.v
- Học viên được học sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy may dùng trong dân dụng và công nghiệp.


3. THỰC HÀNH SỬA CHỮA MÁY MAY.
Học viên được học lý thuyết song song với thực hành sửa chữa các loại máy may máy may:
- Máy may 1 kim công nghiệp Juki
- Máy may điện tử Xioba giao cắt vòng
- Máy may điện tử Juki giao cắt ngang
- Máy may 2 kim song song cố định
- Máy may 2 kim tách góc
- Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ
- Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ
- Máy kan sai trần đè
- Máy đính cúc Juki
- Máy di bọ Juki
- Máy thùa đầu bằng…V.V
Được thực hành sửa chữa thực tế các Pan bệnh cụ thể trên các dòng máy đang chạy từ cũ đến mới nhất hiện tại. Đảm bảo học viên ra trường đáp ứng kịp với các dòng máy mới nhất, hiện đại nhất đã áp dụng trong các xí nghiệp, nhà máy hiện nay./.


Bài viết cùng chuyên mục

 • DẠY NGHỀ SỬA CHỮA TIVI LCD, PLASMA - Ngày đăng: 03 Tháng Mười 2012
 • DẠY NGHỀ ĐIỆN Ô TÔ TẠI HÀ NỘI - Ngày đăng: 03 Tháng Mười 2012
 • DẠY NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỀU HOÀ ÔTÔ TẠI HÀ NỘI - Ngày đăng: 03 Tháng Mười 2012
 • DẠY NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TẠI HÀ NỘI - Ngày đăng: 02 Tháng Mười 2012
 • DẠY NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG TẠI HÀ NỘI - Ngày đăng: 02 Tháng Mười 2012
 • DẠY NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC TẠI HÀ NỘI - Ngày đăng: 02 Tháng Mười 2012
 • DẠY NGHỀ NGHỀ CƠ KHÍ - KỸ THUẬT HÀN - Ngày đăng: 02 Tháng Mười 2012
 • DẠY NGHỀ NÂU ĂN, LÀM BÁNH, PHA CHẾ - Ngày đăng: 02 Tháng Mười 2012
 • DẠY NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN THUẾ - Ngày đăng: 02 Tháng Mười 2012
 • Sửa chữa điều hòa tại nhà & cơ quan - Ngày đăng: 02 Tháng Mười 2012
 • Đăng ký học nghề tại đây

  Hình ảnh hoạt động

  Copyright © 2016, All Rights Reserved  
  Bản quyền nội dung thuộc về Trung Tâm Hướng Nghiệp Dạy Nghề Thanh Xuân

  Tags: trung tam day nghe thanh, dạy nghề thanh xuân, trung tâm dạy nghề thanh xuân, trường dạy ngề thanh xuân